”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel” tager afsæt af nogle funderinger, som den svenske stortræner Timo Nurmos luftede i to numre af det svenske travsportstidsskrift Travronden i december 2020. Disse funderinger udkrystalliseret i rapporten og de to danske trænere Ken Ecce og Flemming Jensen giver deres besyv i forhold til Nurmos’ tanker.

Derudover er der eksklusive interviews med Ken Ecce og Flemming Jensen. De to fremtrædende danske travtrænere udtaler sig om betydningen af, at man gør alt for at vise, at alle i sporten arbejder på hestens præmisser – og her er de enige. De udtaler sig også om at køre med og uden sko, og her kan man godt forsvare at sige, at de to trænere ser lidt forskelligt på det. Eller gør de det?

Ken Ecce

Flemming Jensen

Læs de to træneres mangfoldige og spændende betragtninger i ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel”. Og se, hvad resultat, du kommer frem til!

Link til rapport her.

Fotos: Kjeld Mikkelsen

De dosseringer, man har på travbanerne i dag, er ikke gearet til de farter, hestene præsterer.

Banerne er bygget til en dimensionerende hastighed i kurverne svarende til en fart af 1.21.

Ydermere må man gå på kompromis med dosseringsgraden  på grund af noget, der hedder stablingsvinklen.

Sådan lyder det fra sagkundskaben.

Alt det kan du læse mere om i ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel”, hvor ingeniør Lars Sandström redegør for disse forhold.

Ingeniør Lars Sandström er repræsentant for sagkundskaben vedrørende konstruktion af travbaner – her ses han i dialog med en af sportens udøvere. Foto: Privat.

Man kan ifølge sagkundskaben kompensere for disse forhold ved at lade være med at gå under en omkreds på 1400 m. når man anlægger en travbane. Nya Jägersro i Malmö er netop dimensioneret til 1400 m i omkreds. Lars Sandström er manden bag Sveriges travbaner og også manden bag Nya Jägersro, hvor han har taget al sin erfaring og al ny viden med ind i projektet.

For små baner med forkert dosserede sving belaster travhestenes bentøj og fører ofte med sig galopture i travløbene eller skader, når det går værst., viser al forskning på området.

Link til rapport her.

Da Skovbo i sin tid så dagens lys blev den af eksperter anset for en af Nord-Europas mest unikke baner.

Det beretter veterinærprofessor Ingvar Fredricson om i en ny bog, han har på trapperne. Ingvar Fredricson var tilbage i 1960’erne og 1970’erne foregangsmand inden for de bevægelsesstudier af travheste, der danner grundlag for den moderne hestevæddeløbsarena.

Veterinærprofessor Ingvar Fredricson. Foto: Kjeld Mikkelsen

Gennem artikler om veterinærprofessor Ingvar Fredricson og uddrag fra dennes endnu ikke udgivne bog om hans forskningsindsats vedrørende hestes bevægelsesmønstre og travbaners udformning skitseres, hvordan man for godt fyrre år siden begyndte moderniseringen af travbanerne. Amerikanerne skaffede pengene og danskerne udviklede prototypen, nemlig Skovbo travbane i Bjæverskov – og så snuppede svenskerne ellers al den opbyggede know how og gennemførte en reform af de fleste baner i landet, mens danskerne og amerikanerne valgte at sidde på hænderne.

Bliver du nysgerrig? Så læs den netop udgivne ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel”!

Link til rapport her.

 

 

 

Luftfoto af Skovbo 1976-79: Travsportshistorie.dk

I ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel” tages der afsæt i den svenske stortræner Timo Nurmos’ funderinger luftet i det svenske fagtidsskrift Travronden december 2020.

Disse funderinger har vi udkrystalliseret i tolv aspekter. De tolv aspekter, som Timo N har gjort sig tanker om, er:

 1. Banelængde og banebredde
 2. Opløbsstrækning samt kravet om at holde spor
 3. Underlag samt vedligeholdelse heraf
 4. Niveauforskelle
 5. Dossering
 6. Spor ved autostart i forhold til dossering
 7. Hestes kropsholdning når de løber sammen
 8. Niveauforskelle specielt ved kurverne
 9. Voltesystem
 10. Staldterræn underlag
 11. Interval mellem løbene
 12. Kuskes vægt

Rapporten finder du her, og i den kan du læse mere om Timo Nurmos funderinger samt hvad de to danske trænere Ken Ecce og Flemming Jensen har at sige dertil.

Foto: Jeannie Karlsson, Sulkysport

Hermed præsenterer vi en helt ny rapport. Den hedder ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel”.

Du finder den her på www.kmfoto.dk og den er udarbejdet af os –  hestesportsskribent Allan Loft og hestesportsfotograf Kjeld Mikkelsen. Vi har gjort det i samarbejde med de danske travtræneres forening Trænerforeningen af 1909.

Baggrunden for at vi har gjort dette:

I december 2020 bragte TravRonden nogle essays af Solvallatræneren Timo Nurmos, hvor han filosoferede over travbaners beskaffenhed og udformning, herunder ikke mindst dosseringerne i svingene, startmetoder m.m. Han mente, at der var for mange galopperende indslag i travløbene.

I ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel” har vi udkrystalliseret Nurmos’ funderinger og forelagt dem for to danske trænere, Ken Ecce og Flemming Jensen,

Travtræner Flemming Jensen – forholder sig i rapporten til sin svenske kollega Timo Nurmos funderinger over travbaner med meget mere – og fortæller blandt andet også om sine egne tanker om travhestes behov for sko. Foto: Kjeld Mikkelsen.

Ken Ecce og Flemming Jensen giver deres mening om Nurmos’ funderinger, og i disse eksklusive interviews peger de også på andre forhold, der har betydning for hestens ve og vel og travsportens omdømme i det hele taget.

Travtræner Ken Ecce forholder sig i rapporten til sin svenske kollega Timo Nurmos funderinger og så fortæller han, at hestens ve og vel selvfølgelig skal være i højsædet, men at en del dyreværnsaktivister ofte har en lidt for romantiseret opfattelse af, hvad det gode hesteliv går ud på – det skal travsporten imødegå på en konstruktiv måde. Foto: Kjeld Mikkelsen.

I rapporten findes også ingeniøren Lars Sandströms betragtninger i relation til Nurmos’ funderinger, ligesom der er en tilkendegivelse fra træner Per Nordström, hvis relativt nye træningsbane netop er tegnet af Lars Sandström. Lars Sandström har taget afsæt i veterinærprofessor Ingvar Fredricsons studier af hestes bevælgelsesmønstre. Rapporten bringer uddrag fra artikler af og om Ingvar Fredricson.

Link til rapport her.

I morgen kommer der –

ja, vi ved ikke om der kommer

en god løsning –

men der kommer i

hvert fald en god rapport.

Synes vi selv. Det er i hvert fald en helt ny og frisk rapport.

 

Det er en rapport, der handler om, hvordan man udformer travbaner, og en hel masse andre aspekter af det at afvikle travløb.

Rapporten indeholder indlæg fra Timo Nurmos, Flemming Jensen, Ken Ecce, Per Nordström, Lars Sandström og Ingvar Fredricson.

Tøv ikke – kig forbi her på www.kmfoto.dk i morgen! Og læs de spændende indlæg!

 

En travbane set fra oven. Dronefoto af Racing Arena Aalborg. Foto; Hesselborg Foto

 

Den her aller sidste væddeløbsdag var det Billund Pony Travklub, der stod for arrangementet. Fem travløb for de unge kuske. Talstærkt var medlemmerne, forældrene, vennerne og andre interesserede mødt op for at sige det aller aller sidste farvel til Billunds travoval i aktion.

Klokken er halv tolv og ponytravklubbens stald summer af aktivitet. Her klæder Sidsel Ibsgaard Fjelsted ponyen Karo på til dagens første løb.

I dommertårnet sad dommer Bent Koch (i midten), målfotoansvarlig Jens Rønnow (t. h.) og galoptæller og præmieoverrækker Ruth Nielsen (t. v.) allerede klar mindst en timestid før løbene blev skudt i gang 12.15.

1. løb

Grundlag 4,0

Vinder: Maddie Sophia Fellbæk Culbert.

Hest: Katriona M

Alder: 14

Bopæl: Nørrebro

Ser op til: Paw Willumsen

Musik: pop

2. løb

Grundlag 2,30

Vinder: Victoria Melanie Fisker

Hest: Pejnarve Yankee

Alder: 17

Bopæl: Ejby

Ser op til: Steen Juul

Musik: pop

3. løb

Grundlag 3,40

Vinder: Sofie Møller

Hest: Bourbon

Alder: 14

Bopæl: Ådum

Ser op til: René Feltheim

Musik: Fly Away med Tones and I

4. løb

Grundlag 4,39

Vinder: Cecilie Anov

Hest: Del Canto

Alder: 23

Bopæl: Billund

Ser op til: Sabina Gammelgaard

Musik: lytter til det meste

5. løb

Grundlag 3,0.

Vinder: Mikkel Pedersen

Hest: Ljungens Lady

Alder: 15

Bopæl: Kvistgård

Ser op til: Björn Goop (hjelmen har Goppens autograf)

Musik: Temaet fra Star Wars og Abba

Efter løbene forsamlede de unge kuske og deres medrejsende i Café Staldsvinget, hvor Billund Pony Travklub var vært ved et traktement bestående af skøn salat og lækker lasagne dejligt og vel tillavet af cafeens ildsjæle Annette Gylling og Brian Emborg.

Brian og Annette fremviser de kulinariske herligheder, som lørdag eftermiddag efter ponytravløbene udgjorde menuen for Billund Pony Travklubs markering af den sidste væddeløbsdag på Billund-banen

Inden kniv og gaffel blev sat i menuen, var der overrækkelser af ærespræmie til de vindende kuske samt rosetter til de fem først placerede i hver løb.

Formanden Brian Møller Jensen takkede medlemmerne for en god indsats, de udenbys kuske for deres deltagelse på denne sidste dag med væddeløb på Billund Trav, samt takkede en række officiels, herunder Ruth Nielsen, Jens Rønnow og Bent Koch. Sidstnævnte modtog ligesom de øvrige et stort applaus under ceremonien, og det affødte umiddelbart denne kommentar fra Koch: “Det må vist være første gang en travdommer er blevet modtaget med en klapsalve fra de aktive!”

Dommeren Bent Koch

Bo Siem

Fem af medlemmerne i Billund Pony Travklub ønskede at markere denne afskedsdag med at tage ophold i klubbens stald og tilstødende lokaler helt til søndag morgen, altså med overnatning efter en hyggelig aften med sodavand, snack, diverse spil og snak. Det havde de ønsket, og banen imødekommet, idet Bo Siem havde taget tjansen som opsynsmand, så der kunne være en voksen til stede.

God Nat, Billund Trav

Tekst: Allan Loft
Foto: Kjeld Mikkelsen

For ti år siden begyndte Ernst Gamst Nielsen at interessere sig for travet, idet han kom en tur med ud på travbanen, hvor han hurtigt blev gode venner med opdrætterfamilien Christensen fra Stutt. Flamingo i Vemb ved Holstebro.

For tre år siden tog Ernst Gamst Nielsen så licens sammen med sin søn Asger Sibuhr.

Lige nu råder han over Dolly Skovbo og Geronimo Flamingo.

For et par siden fik han fat i Geronimo Flamingo, som netop er opdrættet på Stutt. Flamingo.

– Jeg koncentrerer mig om at træne mine to heste, så må professionelle tage over i løbene. I aften er det verdensmesteren Birger Jørgensen, der varetager opgaven, når Geronimo Flamingo skal gøre sin livsdebut, som samtidig er første start i sæsonen for mig som amatørtræner, fortæller Ernst Gamst Nielsen og fortsætter:

– Jeg har, efter licensen var i hus, kørt ét løb, men da var jeg nær ved at køre en anden mand ned, så jeg tænkte, at jeg skulle nok bare koncentrere mig om at træne. Og det er jeg tilpas med. Jeg hygger mig virkelig med at holde mine to heste i gang.

Ernst Gamst Nielsen

Karetkørsel

Ernst Gamst Nielsen havde længe en skal vi sige lignende hobby, altså en hobby, som involverede heste. Han havde såkaldte køre-heste i form af ponyheste, og han kørte karet med et tospand af ponyer for.

Men det holdt han med for netop ti år siden.

– Jeg har jo kørt mange år med karet, og jeg var da så god til det, at jeg hjemførte to Danmarksmesterskaber i denne disciplin med ponyer.

– Man kører en strækning på ca. tyve kilometer med syv forhindringer indlagt. Hver forhindring bestod  af syv porte, som var malet hvid på venstre side og rød på højre side. Når man kører igennem en port, skal man have den røde port på sin højre side. Sådan et løb bød jo på små halvtreds udfordringer – 49 porte i alt for at være helt nøjagtig. Så jo ældre jeg blev, jo tiere blev jeg diskvalificeret – netop fordi jeg ikke fik den røde side til højre, og det var jo skidt.

– Så dér var det, jeg fandt ud af, at jeg måtte skifte kurs. Så kastede jeg mine øjne på travet. Jeg tænkte, der var det bare lige ud ad vejen og så bare følge med rundt, når man først var kommet af sted. Men helt så ligetil var det jo alligevel ikke. Men jeg hygger mig med travhestene og sørger for, de får motion nok i dagligdagen.

– Det var egentlig meningen, at Knud Christensens søn Lasse skulle køre Geronimo Flamingo. Det havde ligesom ligget i aftalen, og det gør det sådan set stadig, men vi fik fortalt, at ifølge reglementet kan Lasse kun køre, når vi starter i Skive, og det er jo ikke altid, det lige passer ind.

– Min anden travhest, hoppen Dolly Skovbo, holder lige nu skadespause, og hun har gjort fem starter, men er nu rekonvalescent. Der går mindst tre måneder, før hun er klar, så det bliver et 2022- projekt med hende. Indtil videre tegner det godt.

Sød – men var løbet sur i det

Ernst søn, Asger Sibuhr, arbejder som bilinspektør ved Rigspolitiets Tungvogncenter Syd i Kolding. Han skaffede sig I foråret hesten Chandon fra Nykøbing Falster. Han købte den af Stald Panamera, som også har opdrættet ham. Han har været lidt rundt ved professionelle i Danmark, nærmere bestemt Christian Lindhardt og Rene Jonassen, og i Sverige hos Jimmy Ehlers og dennes bedre halvdel Jeannette Holmskov. Den har tjent stort set eksakt 200.000 dkr.

Asger Sibuhr

Chandon debuterer i sit nye regi aften i Billund i syvende løb. Hvor Asger Sibuhr skal være kusken, der får den med rundt, og for hans vedkommende er det også årsdebut.

– Jeg har gået og værnet om Chandon siden anskaffelsen. Han var løbet lidt sur i det med travløb. Jeg har nu forsøgt at pleje ham og gyde nyt liv og ny gnist ind i ham. Kommer han godt med rundt og er med feltet hjem, så er jeg tilfreds. Vi skal lige så stille se, om han kan finde glæden ved at løbe travløb igen, for den har han ellers mistet. I det daglige er han verdens sødeste hest og gør alt det, man siger, han skal.

Den 49-årige bilinspektør Asger Sibuhr bor med sin familie i Eltang mellem Taulov og Kolding.  Han har kørt i alt fem løb i karrieren med en tredjeplads med Dolly Skovbo som bedst. Chandon er opstaldet på gården hos faderen Ernst Gamst Nielsen.

Stædige rader

I forspændingsstalden i Billund, hvor Geronimo Flamingo og Chandon bliver udselet, befinder sig også amatørkusken Erik Bisgaard, som er nær ven af Ernst Gamst Nielsen og sønnen Asger Sibuhr. Erik Bisgård blander sig i samtalen:

– Interessen for travhestene ligger hos de to kamphaner, far og søn. Det er en evig slåskamp mellem de to, for de er lige stædige og holder hver især på sit.

Både far og søn slår ud i stor latter. Asger Sibuhr siger:

– Det er rigtigt. Vi er to stædige rader. Vi vil gerne hver have ret i, at vores måde at gøre tingene på er den rette. Vi er dog ikke mere stædige, end hvis vi finder ud af, at det vi gør, ikke dur, så ændrer vi på tingene. Men det er ikke sikkert vi lige gør, som den anden siger, men først forsøger at finde en helt anden vej.

– Selv om vi ikke har mange år bag os i travets verden, så elsker vi den allerede. Vi er bjergtaget af miljøet!

Geronimo Flamingo omgivet af til højre Ernst Gamst Nielsen og dennes søn Asger Sibuhr. Til venstre holder Ernst barnebarn ti år gamle Aksel snor i treåringen.

Ernst har i mange år været opdrætter af høns af sorten stor sort australorps, men det holdt han for et kort stykke tid siden op med.

Ernst fik en stor industriel kyllingefarm som nabo, og som den gentleman, Ernst nu engang er, ville han ikke risikere, at hans lille bitte hobbybesætning på fem styk fjerkræ skulle tilføre erhvervsvirksomhedens mange tusinde individer smitte.

– Herude på landet, dér forstår vi at samarbejde og tage hensyn til hinanden. Det var der mange i de store metropoler, der skulle tage ved lære af, saluterer Ernst Gamst Nielsen med et blink i øjet.

Asger Sibuhr er som nævnt bilinspektør, og da han bliver spurgt til arbejdsmængden, så siger han, den er or nedadgående.

– Er folk virkeligt begyndt at køre pænere? Spørger vi.

– Næh, svarer Asger, men de kører generelt set ikke så stærkt mere. Men jeg tror, at det næste, der kommer til at fylde vores hverdag, er elbilerne. Jeg er som fagperson bange for, at disse biler med deres kæmpestore batterier med tiden hyppigere vil bryde i brand.

Nå, nu kom vi så ud ad en helt anden tangent, og vi slutter med at aftale, at den snak tager vi, når vi om kort tid når til L-årgangen. Hø-hø.

Tekst: Allan Loft

Foto: Kjeld Mikkelsen

 

Torsdag den 16. september var den 5-årige norskfødte S J’s Photo-søn Hicko Hell Racer i prøve/rutineløb i Billund. Det har den prøvet nogle gange, siden den i foråret 2020 indledte karrieren. Elleve gange faktisk.

Vallakken, hvis morfar er Pine Chip, står med 13.600 kr. på nakken og en personlig rekordnotering på 1.17,3a. I sytten starter er det blevet til én sejr og én fjerdeplads.

Moren til Hicko Hell Racer er svenske Hilarious Face, og dermed er han halvbror til Hickothepooh, som i starten af maj i år vandt det finske storløb Finlandia Ajo i tiden 1.09,9/1620a, hvilken præstation straks gav ham en invitation til Elitloppet tre uger senere, og som den dengang Trond Anderssen-trænede hest så sagde ja-tak til. Eller kredsen om ham gjorde. Hickothepooh står lige nu med over 4. mio. nkr. på præmiekontoen. Han trænes i øvrigt nu af Kristian Malmin.

I Danmark findes endnu en halvbror til Hicko Hell Racer, nemlig Anita Gregersens M T Heavens Dream, der på sine ældre dage har fundet melodien i monté og indtjent i underkanten af 200.000 kr. og som stærkest løbet 1.14,7am.

Ofte er Hicko Hell Racer blevet disket for galop. Det blev han også i rutineløbet den 16. september i Billund. Tæller vi prøve/rutineløbene med, så har han fået noteret galop i firetyve af sine starter.

Niels Ole Jensen på vej til start i rutineløb med Hicko Hell Racer torsdag 16. sept. i år.

På besøg hos Bo Westergaard

Karrieren blev indledt hos træner Bo Westergaard, som også er manden bag vallakkens eneste sejr hidtil. Men først på året kom hesten til Billund-amatøren Niels Ole Jensen, der fortæller:

– Jeg var dèr i begyndelsen af året en tur i Nordjylland med min ven, amatørtræneren Paw Nedergaard, og vi besøgte blandt andet Bo Westergaards træningskvarter. Vi fik en tår kaffe, og snakken gik, og Paw Nedergaard spurgte så, om der var noget interessant til salg hos Bo. Så blev det nævnt, at den her hurtige, lidt ustabile hest var på salgslisten.

– Jeg tog hjem og talte lidt med ’Den Gamle’, altså min far, og enden på det blev, at vi købte den her hest, Hicko Hell Racer, dagen efter.

– Han har en vis kapacitet, hvilket også blev nævnt deroppe ved Westergaard. Desværre er han meget ustabil. Jeg tror, det gælder om at finde nøglen til ham, og den har vi ikke fundet endnu, fortæller Niels Ole Jensen videre.

– Han har det egentlig nemt nok, når det går, men så har han ind i mellem pludselig sin egen mening om det og forfalder til galop. Men i korrekt gangart: dér viser han, at der er noget at bygge på. Der er god fart og god kadence. Desværre laver han som sagt for mange galopper.

– Han er så rar og så rolig ellers. Han kan reagere en lille smule nervøst, hvis der pludseligt kommer noget udefra, men det er næsten ikke noget at tale om, og han falder hurtigt til ro. Det er en meget sød hest at omgås i hverdagen.

– Vi har derfor langt fra givet op, også selv om han var meget til galop i rutineløbet i torsdags i Billund. Vi bliver vi med at lede efter opskriften på, hvordan vi får ham stabiliseret. Hvordan vi får ham med på, hvad væddeløb går ud på. Jeppe Juel og René Kjær har prøvet ham, og de mener, han har potentialet til at blive en god væddeløber. Bliver Hicko Hell Racer ved med at drille os, så må vi jo søge hjælp hos en professionel. ’Vi SKAL ha’ fundet ud af ham!’ Sådan lyder parolen her hos min far og mig.

Far og søn – Viggo og Niels Ole Jensen – spænder selen af Hicko Hell Racer efter rutineløbet.

Far agerer staldmand

Når Niels Ole Jensen starter heste på travbanen, så har han ofte for ikke at sige altid sin far, nu 88-årige Viggo Jensen, med som staldmand.

Viggo Jensen var med lige fra Billundbanen begyndte i 1972, og han kørte med i løbene på banen de næste 25 års tid.

Faren husker tydeligt, at han vandt sit første løb med Nemo Taulov til et kæmpe-stort odds.

88-årige Viggo Jensen – i sine velmagtsdage var han en habil amatørkusk i Billund.

Niels Ole Jensen er travmand i dag, men var han det lige fra begyndelsen?

– Nej, da jeg var knægt, blev jeg ikke umiddelbart bidt af det, og jeg hjalp faktisk dengang slet ikke min far med hestene. Men jeg kom jo meget på banen og overværede løbene, og så stille og roligt kom interessen for selv at have med det at gøre. Fra min barndom kan jeg stadig huske de små røde og grønne taloner af pap, man fik dengang i toto’en. Man kunne spille for 2 kroner. Vi børn gik rundt og samlede flasker og løb så hen til mor med dem, så vi kunne få lov til at spille for den pant, man også dengang fik for flaskerne.

– Jeg tog min licens i 1989 sammen med en del andre, men det er vist nok kun mig, Svend Åge Vindbjerg og Flemming Raundahl, der er tilbage fra det hold, der dengang i hvert fald omfattede lidt over tyve personer, som jeg husker det.

Niels Ole Jensen er i dag halinspektør i den lille idrætsprægede by Vejrup-Endrup ikke langt fra Esbjerg. Han er vokset op i Glejbjerg heller ikke langt derfra.

Angelfromheaven med Niels Ole Jensen

Hjemme har han og faderen lige nu to heste. Ud over problembarnet Hicko Hell Racer råder de over den niårige hoppe Angelfromheaven, som de anskaffede sig for en 4-5 år siden.

– Hun har stort set aldrig gået et dårligt løb for mig og høster ofte en præmie.

Samler familie og venner

Men hvad sker der så nu for Niels Ole og hans far Viggo, når der ikke mere kommer til at ligge en bane i Billund – ikke foreløbig i hvert fald.

– ’Den Gamle’ har jo fået bacillen i os, så må vi jo hellere fortsætte, lyder det fra Niels Ole, der videre fortæller:

– Vi fortsætter med travet. Vi har okay træningsforhold hjemme, så vi fortsætter. Det er ikke så afgørende, hvilken bane, vi skal til at køre på. Vi kan veksle frit mellem Århus, Skive eller Fyn.

– For vores vedkommende er travet noget, der samler familien. Som sagt: min far følger med i det. Og mine børn følger med i det, og mine brødre følger med i det. Og nogle af vore bedste venner, for den sags skyld.

– Jeg indgår sammen med mine brødre og nogle venner i anpartsstalden Team Camilla Trot, som vi startede for treogtredive år siden. Lige nu råder vi i den ejerkonstellation ikke over nogen hest, men vi leder faktisk med lys og lygte efter én. Vi har jo betalt ind, uanset om der lige var en hest eller ej. Vi er fem stykker under det staldnavn nu mod de otte, vi var i begyndelsen, slutter 53-årige Niels Ole Jensen.

Hicko Hell Racer driller i løb, men ejerne tror fuldt og fast på, de finder nøglen til ham – og så kan han forhåbentlig blive et godt samlingspunkt for Viggo og Niels Ole Jensen samt deres familier og venner.

 

Tekst: Allan Loft

Foto: Kjeld Mikkelsen

– Hvis der er én, der specielt skal fremhæves – af de mennesker, der står bag hoppen Eenymeenyminymoe, så er det staldpigen Rie Ravn. Det er hende, der tager sig af vor øjesten 24/7. Rie er damen, der gør vor dame glad. ’Glad for tilværelsen’, det er nok det, der bedst betegner Eenymeenyminymoes karakter.

Sådan siger John Kirketerp, der er en af medejerne af Væsterbo Prestige hoppen, efter dens sejr i Ikaros Hoppesprint med en førstepræmie på 30.000 kr. fredag eftermiddag den 17. september på Aalborg Væddeløbsbane. Rie Ravn har i mange år arbejdet som hesteoppasser hos Flemming Jensen.

Eenymeenyminymoe er en glad hoppe, der elsker at optræde for publikum. Det gør hun også i vindercirklen efter sejren i Ikaros Hoppesprint fredag den 17. september 2021. Yderst til højre sender John Kirketerp sin showgirl et beundrende blik.

– Eenymeenyminymoe er en sød og rar hoppe, der som sagt er meget glad for tilværelsen, og det er det hun viser ved at optræde og lave show i vindercirklen, forklarer John Kirketerp.

– Hun forsøgte sig for en måneds tid siden på Solvalla i Stoeliten, som også var et internationalt Gruppe ét løb kaldet Prix Maharajah – European Championship for Mares, hvor det desværre blev til galop. Da kørte den svenske stjernekusk Örjan Kihlström hende, og han forsøgte at gå med franskmanden Jos. Veerbek med favoritten Rebella Matters, da dette par angreb efter den første trekvart banes kørsel, og da blev Eenymeenyminymoe for ambitiøs og ville følge med franskmanden, men farten var nok lige i overkanten og så blev det til galop. Lidt en skam, for var hun blevet siddende i sin position, havde hun nok taget en god præmie, men sådan er gamet, og Örjan gjorde ret beset faktisk ikke noget forkert rent taktisk.

Flemming Jensen, Eenymeenyminymoe og staldpigen Rie Ravn i jublende dans efter sejren i Ikaros Hoppesprint.

– Vi overlader til Flemming Jensen, som jo selvfølgelig også skal have ros for sin indsats med hoppen, at managere hende, så jeg ved lige nu ikke, hvad næste opgave bliver, slutter hovedbestyrelsesmedlem i Dansk Hestevæddeløb, John Kirketerp, der ejer Eenymeenyminymoe sammen med Freddie Christensen, Kenth Eliasson og Kim Møller-Kjær

Tekst: Allan Loft

Foto: Kjeld Mikkelsen