Fra og med 1. april i år har Christian Sørensen bestridt jobbet som direktør for Charlottenlund Travbane – altså i dag i i alt 150 dage. Den 150-sindstyvende og den 151-sindstyvendes dag af disse kommer således til at omfatte derby-weekenden, og det er med stor spænding og ildhu, Christian Sørensen har set frem til netop de to dage med kampene om de respektive blå bånd – henholdsvis en dyst for kun hopper lørdag og efterfølgende om søndagen en dyst åben for begge køn.

Vi har fået en snak med den nye mand på broen på Charlottenlunds travbane.

Den nye mand er vokset op i Århus. Han blev opflasket med heste, idet han er søn af en af Århus-galoppens navnkundige medlemmer, nemlig Asbjørn Sørensen, formand for Århus Galophesteejerforening og medlem af Jydsk Væddeløbsbanes bestyrelse.

– Ud over at jeg havde nogle ponyer som helt lille, så var jeg dog ikke aktiv. Jeg har heller aldrig – hverken dengang eller nu – været hesteejer. Jeg koncentrerede mig i min ungdom mest om at få en uddannelse. Men jeg forstår jo gennem min far en hel del omkring det med væddeløbsheste.

– Efter studentereksamen læste jeg på Handelshøjskolen i Århus, og tog siden en kandidatuddannelse i finansiering på Copenhagen Business School (CBS), der hører under Københavns Universitet.

– Herefter bestred jeg en række management- og konsulentjobs, inden jeg blev kommercielt ansvarlig i den københavnske fodboldklub FCK, hvor jeg også fungerede som direktørens højre hånd. Herefter blev jeg direktør for det e-sportsselskab (North), som FCK sammen med Nordisk Film etablerede omkring udvikling af e-sport, og nu sidder jeg her, efter jeg søgte stillingen som direktør for Charlottenlund Travbane. Reelt hedder opdragsgiveren jo Det Danske TravSelskab (DTS).

– Så jeg mener, jeg har en god ballast med mig samt dermed gode forudsætninger for at kunne varetage det her job, idet jeg på den måde arbejdsmæssigt har bevæget mig meget rundt i sport- og underholdningsbranchen.

Udfordringerne på Lunden

På spørgsmålet om, hvordan den nyetablerede interesse for e-sport spiller sammen med de mere etablerede idrætsdiscipliners ønsker om at fastholde og udbygge deres publikums- og tilskuerandel, svarer Christian Sørensen:

– E-sport har sit eget publikum, og jeg er ikke bekymret for, at e-sporten tager interessen fra trav, fodbold eller andre idræts-udøvelser.

Vi vil gerne vide, hvad Christian Sørensen ser som den største udfordring i sit job som travbanedirektør. Han svarer:

– Ja. Jeg ser ligesom to store udfordringer. Den første store udfordring, synes jeg, er jo, at man skal søge at skabe øget interesse for travsporten. Nu har vi aktuelt været lukket ned i Corona-tiden i halvandet års tid, hvor folk har været vant til i ro og mag med en kop kaffe ved hånden at sidde foran skærmen og se trav – og galop for den sags skyld. Nu skal vi have dem ud på banen igen.

– Den anden store udfordring er, at det at afholde løb ikke er nok til at få en forretning til at køre rundt, så vi skal død og pine ud at finde andre indtægtskilder.

Vi spørger, om afmatningen i antallet af nyfødte føl per år i sin tur bringer antallet af løbsdage ned på et kritisk punkt. Dertil svarer Christian Sørensen:

– Efter min mening er der rigeligt med løbsdage. Derimod er der ikke nok publikum på en løbsdag. Publikum har været vant til at få mange ting gratis, når de møder op på en løbsdag. Samtidig er der i dag mange andre tilbud om adspredelser og underholdning. Det hele handler om, hvad man kan tilbyde publikum. Løbsdagene skal blot være ét blandt mange tilbud – ganske vist et væsentligt ét af slagsen – som vi kan tilbyde publikum. Vi skal drive en forretning. Der er 35 løbsdage på et år. Det betyder, at hvis vi ikke foretager os andet, så har vi et tomt anlæg stående i resten af årets dage, altså 330 dage.

– Vi har da en liste over tiltag, vi gerne vil gå i gang med som nye forretningsområder. Dertil kommer en opgradering af de fysiske rammer for anlægget på Lunden. Vi har gang i planlægningen af et Halloween-arrangement og andre relevante aktiviteter, hvor vi kan udnytte anlægget udover løbsdage. Vi har også en masse andre ting i støbeskeen, hvilke endnu ikke ligger helt fast. Lad mig nævne, at vi allerede her i juli måned på Lundens anlæg har afviklet eventet Color Obstacle Rush.

Brug for de langsigtede linjer

Den 8. september er der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i Det Danske Travselskab, altså selskabet, der driver Lunden. Det sker i lyset af diskussionen om Lundens fremtid: skal man blive på nuværende sted – eventuelt med en Åby-model, altså kun med en løbsarena uden træningsfaciliteter – eller skal man sælge og flytte og opbygge et nyt anlæg et andet sted? Vi har spurgt, hvordan Christian Sørensen forholder sig til alt det? Han udreder:

– Personligt holder jeg mig ude af den diskussion. Det er ikke mig, der skal tage beslutning her. Det er DTS’ medlemmer, der skal bestemme, og de skal så vælge en bestyrelse, der skal udstikke retningslinjerne, og det er de retningslinjer, jeg som direktør skal arbejde efter. Dér er min position.

– Når det er sagt, skal jeg da gerne medgive, at der er brug for langsigtede linjer. Organisationen skal være enige om, hvorhen man vil hen, og hvordan man skal komme dertil. Det er jo basis for al forretningsdrift, at man altid har brug for en retning og en linje, hvor alle trækker den vej, og ikke afviger til højre og venstre i ét væk. Selvfølgelig skal der også være en smidighed, og der skal være plads til løbende justeringer, men grundlæggende er det bedste udgangspunkt en fast kurs, der er enighed om, så man som direktion kan manøvrere ud fra denne.

Et derby samler altid stor interesse – her et vue ud over publikum, der intenst følger kampen i et de tidligere års derbyer…

’Vi er godt med’

Christian Sørensen kom som omtalt til Lunden i april i år. Så det forestående derby er logisk nok hans første som direktør.

– Det er meget krævende at få en derbyweekend op at stå, og hele organisationen bruger mange timer på forberedelserne. Jeg er glad og stolt over personalets kompetencer og iver, og vi er godt med, og vi skal helt sikkert lykkes med at få skabt rammer for en fin derby-weekend med mange gode oplevelser. Vi har også hjælp fra den tidligere Lunden-direktør Klaus Koch, som nu arbejder som konsulent og yder en uvurderlig og vigtig bistand til sådan et arrangement.

– Jeg hæfter mig ved, at vi allerede midt i ugen før derbyet har solgt mange billetter. Jeg synes virkelig, folk bakker den her begivenhed op.

– Jeg ser alt i alt med fortrøstning på Lundens fremtid, og på at vi kommer til at gå i samme retning.

Sådan beretter direktør Christian Sørensen, der privat værdsætter familielivet med kone og to børn.

Men om de er fremtidens travfolk, er lidt usikkert, for adspurgt herom lyder Christian Sørens melding:

– Arrrh, de er ikke så meget inde i det, heller ikke i fodbolden, som jeg jo også har været tæt på, men de følger da en lille smule med i travet fra sidelinjen, så måske de en dag fanger, hvor spændende det egentlig er…

Tekst: Allan Loft
Foto: Kjeld Mikkelsen