Med dagens triste budskab om travtræner Ole Benders alt for tidlige bortgang går vore tanker først og fremmest til hans nærmeste familie og nærmeste venner.

I sorgens stund vil vi dog også tillade os tænke tilbage på Ole Benders virke og den flid og energi og stålsathed, han som travmand bibragte sporten.

Som understregning af de gode tider, vi har delt sammen med Ole Bender, bringer vi her Remi’s artikel bragt i Væddeløbsbladet i 1995:

 

Remi var dengang pseudonym for fotograf Kjeld Mikkelsen og skribenterne Valdemar og Allan Loft. Vi erindrer fra artiklens tilblivelse en gæstfri modtagelse hos familien Bender – Ole selv samt hans travdedikerede forældre.

Tekst og foto: Remi