En ny forening, Sydjysk Hestesport, ser dagens lys i denne uge. Travsporten skal ikke uddø i det sydlige Jylland og skal i øvrigt integreres med al mulig anden hestesport, mener foreningen.

Søren Nielsen er en af drivkræfterne bag den nye forening. Vi har taget en snak med Søren Nielsen, hvor han udvikler de tanker og ideer, der ligger bag:

– Foreningen kommer til at hedde Sydjysk Hestesport, og alle med ønske om at bevare og videreudvikle hestesportskulturen i den sydlige del af Jylland kan blive medlem.

– Foreningen udspringer af de ildsjæle, der har markeret sig omkring Billund Travs Venner og Facebookgruppen Billund Travs Græsrødder.

– Med Kirk Christiansen koncernens opkøb af aktierne i Billund Trav bliver det nat med travanlægget i Billund – anlægget er som bekendt nabo til koncernens flagskibe LEGO og Legoland. Den nat indtræffer dog først om et års tid, eller måske senere?

– Vi vil bevare travsporten i det sydjyske, men vi vil gøre det på en sådan måde, at vi får inddraget alle med interesse i hestesport i det koncept, der lige nu tegner sig for vores indre, bekendtgør Søren Nielsen venligt, men bastant det overordnede princip for initiativgruppens tanker og idéer. Og føjer til:

– Nu skal vi til at få planerne realiseret.

–  I første omgang skal vi have fundet et egnet sted. Nu med Billund Travs ophør, skal vi tænke en ny hestevæddeløbsanlæg ind som det første. Vi tænker os dog en bane, der ligger midt i et stort hestesportscenter, som skal omfatte såvel discipliner inden for ridesporten som dressur, spring, military, western, para og måske mere til, ligesom vi tænker de forskellige organisationer som Dansk Ride Forbund, Dansk Islandshesteforening, Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl,  Dansk Lipizzanerforening (køreheste), Danish Quarter Horse Association (western) og mange andre foruden selvfølgelig Dansk HesteVæddeløb (trav og galopheste) ind i planerne. Det er vigtigt for os, at centeret kommer til at omfatte skoler inden for alle de her discipliner, altså rideskoler, ponytrav og ponygalop for børn og unge, og som jeg sagde vedrørende hestevæddeløb – ikke kun et travanlæg, men også en bane til galop, for ideen er at integrere alt inden for hestesport.

Vejen eller Vejle kunne være et godt bud

– Vi kigger efter et egnet sted, og alt inden for en radius på 25-50 km fra Billund synes vi, er duelig. Vejen kunne være et godt bud, men også ”Trekantområdet” – altså området mellem de tre store østjyske byer Vejle, Fredericia og Kolding – kunne være emner, men indtil videre har vi endnu ikke et konkret sted på tapetet.

– Ét er så ideerne. Hvordan får vi så dem foldet ud i praksis? spørger Søren Nielsen og svarer selv:

– Vi har tænkt os en firetrins raket. Forstået på den måde, at når først de første 25 mio. kr. er i kassen, så går vi gang med at bygge anlægget, blandt andet vil vi anlægge en travbane. Når de næste 25 mio. er i hus, altså når vi når 50 mio. kr. går vi gang med fase 2 og så fase tre ved 75 mio. kr. og fase 4 ved 100 mio. kr. I takt med kapitalforøgelsen vil vi forfine anlægget, både så banerne til trav og ridning såvel som publikumsfaciliteter bliver optimale og så det kan rumme alle hestesportstyper. Vi har allerede god kontakt med Dansk Islandshesteforening og Dansk Lipizzanerforening, som udtrykker, at de er helt med på vores ideer.

Søren Nielsen har store visioner om et fremtidigt hestesportscenter i det sydjyske

’Nej-sigerne’ er ’Jahattene’

Søren Nielsen fortsætter:

– Så kan man jo spørge, hvordan man får den nødvendige kapital. I første omgang har vi tænkt os at kontakte ’nejsigerne’ og spørge, om de har lyst til at investere den sum, udbyttet fra aktiesalget har bibragt dem, ind i vores projekt.

Nej-sigerne? Gælder det ikke om at have ja-hatten på?

– Jo jo, men ’nej-sigerne’ her er dem, der sagde NEJ til salget af travbanen til Kirkbi. Vi får nok ikke så meget ud af at spørge ’ja-sigerne’, selv om vi da ikke vil undlade at appellere til dem også om at kaste lidt penge ind i projektet. Vi vil i det hele taget opfordre alle, også alle der ikke tidligere har haft andele i Billund Trav, om at gå ind i det her og spytte lidt i kassen.

– Når vi så forhåbentlig ad den vej kan nå op på nogle millioner, så er vi fast overbeviste om, at diverse fonde vil kunne udvise interesse for projektet, så vi ad den vej kan kanalisere flere midler hertil. I øvrigt har vi vendt vores ideer med DTC, opdrætterforeningen, Dansk Galop og DHV, og de er alle positivt indstillet over for ideerne. De kan ikke give os penge, men de har sagt, at de står til rådighed med råd og indspark og med en række nyttige kontakter, som også kan være af interesse for os.

– Vi ved godt, at når vi tænker på væddeløbsheste, så er avlen jo gået meget frem de seneste decennier. Hestene løber meget stærkere end for blot 30-40 år siden, og det kræver tip-top moderne anlæg til afvikling af løb, hvor kurver og underlag og ligeud-baner som tilløbsramper er vigtige parametre. Vi har kontakt til de danske og svenske eksperter, der står bag SiBa, der er en forkortelse for ’Sikre Baner’, hvor konceptet er udviklet i Sverige, og som er en nødvendighed for dansk hestevæddeløbssport, hvis væddeløbene i Danmark skal indgå i det nordiske samarbejde om spiludbud. Især det nye anlæg i Malmø, der skal stå klart om føje år, følger vi med i med stor interesse, og vi har kontakter til personerne bag det projekt også.

– Vi skal også tænke publikumsfaciliteterne ind. De skal bygges op, så der bliver basis for en oplevelseskultur, både under løbsafviklinger og i tiden mellem disse. Tænk på, at der på centeret er aktiviteter fra hestesportsfolk hele tiden. Når publikum møder op, lige meget til hvad, så skal de have moderne, bekvemme omgivelser at opholde sig i – udendørs som indendørs. Anlægget skal opbygges, så det er mest muligt omstillingsparat, så man altid uden større besvær kan møde den efterspørgsel, der til enhver tid vil være den fremherskende.

Måske lejeaftale i 2022?

– Vores håb er også, at vi måske kan lave en aftale med Kirk-Christiansen koncernen om at leje den nu solgte Billund-bane i hvert fald et år efter salget, altså i 2022, da det ikke er sikkert, hvorvidt koncernen går i gang med at udnytte arealet, de har erhvervet sig, lige med det samme.

– Lego har jo givet håndslag på, at de vil understøtte ponytravskolen i Billund, og det skal de selvfølgelig holdes fast på, og det gør jo, at det ikke helt dør ud med trav her i Billund uanset salget. På sigt skal ponytrav og ponygalop også integreres i vores projekt, forestiller vi os, slutter Søren Nielsen og henstiller alle interesserede til at melde sig ind i den nye forening Sydjysk Hestesport. Årskontingentet er 500 kr.

Travbanen i Billund er fortid, når vi når ud af året 2021 – medmindre initiativtagerne bag projektet Sydjysk Hestesport kan indgå en lejeaftale med køberne af banen et år mere…

Foreningen har et opstartsmøde med en stiftende generalforsamling i den uge, vi nu går ind i og en midlertidig bestyrelse med Søren Nielsen som formand og blandt andre Erik Munk, Børge Mathiesen, Thomas Fjelsted Pedersen og Mailis Elvstrøm som midlertidige bestyrelsesmedlemmer. Til foråret holdes så den første ordinære generalforsamling, hvor der så også er valg til bestyrelse.

Søren Nielsen var som ung fascineret af travsporten og tog licens som 18-årig. Han kørte en del løb, og det var han meget optaget af, indtil han sidst i tyverne stiftede familie og fik børn, hvorefter han helligede sig disse. Nu hvor børnene er blevet store, er der igen blevet tid til at dyrke travinteressen mere intenst. Til daglig arbejder Søren Nielsen som driftsleder i Hitsa/Veksø i Kolding, og han og familien er bosat i Vandel mellem Billund og Vejle.

Initiativtagerne har udarbejdet et visionspapir – se det her.

Tekst: Allan Loft

Foto: Kjeld Mikkelsen