Timmy Ruusuviita markerede i dag under løbene på Billund Trav sin start som public træner på banen, og det gjorde han med en reception, hvor der blev budt på gløgg, æbleskiver, kaffe og småkager.

Timmy Ruusuviita, der oprindeligt stammer fra det finske, har tidligere arbejdet som professionel staldmand i Sverige og Danmark. Han har dog de sidste par år fungeret som amatør med base i Billund.

Timmy modtog de fremmødte med et stort smil og gjorde rede for sin tanker om sin opstart:

Carsten Madsen med receptionsgave til den nystartede træner Timmy Ruusuviita. Foto: KM FOTO

– Jeg lægger ud med otte heste, og det er fint for mig lige nu. Jeg vil gerne have flere heste, men ikke for enhver pris. Der skal være sammenhæng i økonomien forstået på den måde, at hestenes indtjeningsmuligheder giver hesteejerne lyst til at investere, så det matcher de øgede omkostninger for mig ved at skulle hyre personale – for mere end otte heste fordrer, at man får behov at ansætte staldfolk.

– Af de otte, jeg starter med, står der fem her på banen og tre hjemme på gården godt femten kilometer her fra banen. Af de fem på banen udgør to ældre problemheste, som jeg skal prøve at finde nøglen til. De kommer tidligst til start om nogle måneder. De tre resterende er ungheste, som alle er spændende at arbejde med. Hjemme har jeg tre løbsheste, hvor Miss General er mest startaktuel. Efter sine flotte præstationer tidligere på året er Sax In The City ramt af noget – jeg tror, det er en virus, så det skal vi lige have has på, så skulle han gerne i gang igen.

– Min stald skal være præget af, at her skal være plads til alle. Store som små, erhvervsdrivende som lønmodtagere og så videre – alle er velkomne. Og vi lægger vægt på at hygge om hesteejerne og andre interesserede, når de møder frem i stalden, både til hverdag og til fest, havde jeg nær sagt, altså løb, mener jeg. Min bedre halvdel Nina og jeg vil altid stå parat og kræse om både hest og staldgæster.

Timmys bedre halvdel Nina Smedegaard er en habil amatørkusk og udgør et godt fundament i den nyetablerede trænervirksomhed

Nina er amatørkusken Nina Smedegaard, som altså danner par med Timmy, og som helt sikkert nok skal give en ganske betydelig hånd med i gemalens nystartede trænervirksomhed.