Hermed præsenterer vi en helt ny rapport. Den hedder ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel”.

Du finder den her på www.kmfoto.dk og den er udarbejdet af os –  hestesportsskribent Allan Loft og hestesportsfotograf Kjeld Mikkelsen. Vi har gjort det i samarbejde med de danske travtræneres forening Trænerforeningen af 1909.

Baggrunden for at vi har gjort dette:

I december 2020 bragte TravRonden nogle essays af Solvallatræneren Timo Nurmos, hvor han filosoferede over travbaners beskaffenhed og udformning, herunder ikke mindst dosseringerne i svingene, startmetoder m.m. Han mente, at der var for mange galopperende indslag i travløbene.

I ”Rapport om udformningen af travbaner og hensynet til hestens ve og vel” har vi udkrystalliseret Nurmos’ funderinger og forelagt dem for to danske trænere, Ken Ecce og Flemming Jensen,

Travtræner Flemming Jensen – forholder sig i rapporten til sin svenske kollega Timo Nurmos funderinger over travbaner med meget mere – og fortæller blandt andet også om sine egne tanker om travhestes behov for sko. Foto: Kjeld Mikkelsen.

Ken Ecce og Flemming Jensen giver deres mening om Nurmos’ funderinger, og i disse eksklusive interviews peger de også på andre forhold, der har betydning for hestens ve og vel og travsportens omdømme i det hele taget.

Travtræner Ken Ecce forholder sig i rapporten til sin svenske kollega Timo Nurmos funderinger og så fortæller han, at hestens ve og vel selvfølgelig skal være i højsædet, men at en del dyreværnsaktivister ofte har en lidt for romantiseret opfattelse af, hvad det gode hesteliv går ud på – det skal travsporten imødegå på en konstruktiv måde. Foto: Kjeld Mikkelsen.

I rapporten findes også ingeniøren Lars Sandströms betragtninger i relation til Nurmos’ funderinger, ligesom der er en tilkendegivelse fra træner Per Nordström, hvis relativt nye træningsbane netop er tegnet af Lars Sandström. Lars Sandström har taget afsæt i veterinærprofessor Ingvar Fredricsons studier af hestes bevælgelsesmønstre. Rapporten bringer uddrag fra artikler af og om Ingvar Fredricson.

Link til rapport her.