Den 1. september beriges Billund Trav med endnu en ny travtræner. Det drejer sig om Paw Willumsen, som netop her i sommer, nærmere betegnet den 13. juni, var med i det dusin, der bestod travtrænereksamenen. Dusinet omfattede i øvrigt også Louise Valentin Mortensen, som allerede fra 1. august i år har nedsat sig som Billund-træner.

Paw Willumsen har beskæftiget sig med heste lige fra barnsben. Hans onkler Gerner og Hugo Willumsen var tidligt en del af hesteejerne omkring Billundbanen fra helt tilbage i halvfjerdserne og firserne og frem.

Paw var da heller ikke mere end ni år gammel, da han af og til kom som frivillig medhjælper hos travtræner Peter J. Hansen og vaskede heste af, og da han var elleve, var han hos Peter J som fast inventar snart sagt hver dag efter skole og i weekenderne.

– Efter skolen arbejdede jeg nogle år hos Peter J, og det er ham, jeg kan takke for det meste af det, jeg har lært omkring træning og managering af travheste, fortæller Paw.

– Mens jeg  var hos Peter J, havde jeg i 1998 en afstikker på en 3-4 uger for at tage på et studieophold hos den danske træner Michael Larsen i Hamborg, og siden en afstikker året efter hos Erik Bondo og Pietro Gubellino i Italien, hvor jeg fik nye indtryk og lærte mere om, hvilke farter man egentlig kan træne travheste i.

 

Motiver fra træningsanlægget på Virkelyst, hvor Paw Willumsen har lejet sig ind

 

Vægt på grundtræning

Om sit eget træningskoncept udreder Paw:

– Jeg lægger vægt på masser af grundtræning. Når det er på plads, så kan man indlægge en smule heattræning – små heat i 1,25 – 1,30-tempo. Jeg vil ikke så gerne indføre en masse intervaltræning, hvor man går ned på en ordentlig fart omkring 1,18 eller deromkring, ofte over 800 m pr interval  – uden at tømme hesten selvfølgelig, men jeg synes, det ofte gør hestene mere hidsige i løb end godt er. Jeg griber det dog an på den måde, at jeg har nogle grundideer, men jeg tilpasser træningen individuelt, idet man ikke kan sætte alting på formler. F.eks. kan det være godt for en lidt tung og bastant hest at gøre lidt interval-træning, netop for at få lidt hurtighed i den. Så skal man så passe på, at psyken følger med – at den ikke bliver for ilter i temperamentet.

Midt i sejrsinterview – Paw Willumsen og reporter Palle Vennekilde

Paw har etableret sig på gården Virkelyst, der ligger 7-8 km vest for Billund. Det er et sted, der tidligere har dannet ramme for trænere som Preben Kjærsgaard – det var da han startede op helt tilbage i halvfjerdserne – og René Feltheim, der nu findes blandt rækkerne af Billunds amatører. På dette landsted råder Paw Willumsen over tolv bokse og en række store folde. Samtidig får Paw Willlumsen også råderet over en stald på banen i Billund.

– Jeg elsker at køre travløb, men som træner vil det nok være beskedent, hvor tit jeg sætter mig op i en sulky i løb  – det vil i givet fald mest være for at mærke og føle en hest i løb, inden den kastes mere målrettet ud blandt konkurrenterne. Når det bliver alvor for alvor, vil jeg lade de professionelle tage over, forklarer Paw.

Paw Willumsen – hidtidig amatørkusk og træner, der snart går over i de professionelles rækker – ses her ved sejren i Billund med Bindee Blue den 1. marts i år – Bindee Blue sejrer i øvrigt før en af Paw Willumsens andre heste, nemlig Athena Miguan, med Anna Lauritzen i sulkyen

Beslagsmed

– Som ung tog jeg en uddannelse som beslagsmed, og jeg har arbejdet som sådan i mange år, og jeg tager mig derfor selv af tilskæring af hove og efterfølgende skoning. Jeg har den tilgang, at jeg bedst kan lide at hestene går kort-tået fremfor lang-tået, som mange egentlig i dag sværger til. Jeg synes, at det minimerer belastningsskader i bentøjet og skåner leddene, hvis man går efter det kort-tåede princip. Men som beslagsmed er jeg også så professionel, at jeg tilpasser beskæring og skoning ud fra en individuel vurdering, understreger Paw, hvis stald udover en række gamle kendinge som eksempelvis de tre deltagere i lørdagens 6. løb på ovalen på Fyens Væddeløbsbane, Bindee Blue, C Black Beauty P D og Athena Miguan også kommer til at tælle US Flying Scott, der godt nok er en veteran i faget, men altså ny hos Paw.

– Han er i løbssammenhæng lidt varm, og nu skal jeg se, om jeg kan få ham til at gå nogle gode løb – det har han jo tidligere indimellem vist, at han kan, uddyber Paw, der i sit hidtil travle levnedsforløb også har haft tid til at rejse til England for korte perioder, hvor han har taget nogle meritgivende overbygninger på sin beslagsmed-uddannelse.

Paw Willumsen igang med at istandsætte og klargøre den stald, han på Billund-banen kommer til at råde over, når han 1. september starter op som travtræner

Tør godt

Paw har redet siden barnsben, og blandt andet fordi det passede bedst ind i hans ægtefælles og families livssituation, helligede han sig siden 2001 ridesporten, hvor han selv ofte deltog i springstævner og siden hjalp sine børn med at deltage i diverse ridestævner. Efter en skilsmisse for 4-5 år siden vendte Paw så tilbage til travsporten.

– Jeg opdagede, at jeg savnede suset fra travsporten – den sad stadig i mine årer, må jeg erkende, og så genoptog jeg den interesse og begyndte at køre amatørløb. Jeg har egentlig altid gået med en travtræner i maven, så jeg tog de nødvendige kurser og har nu bestået travtrænereksamen og indgået aftale med Billund Trav om at starte op fra den 1. september i år.

– Og det tør jeg godt, selv om situationen for sporten lige nu kan se lidt ’floffy’ ud. Ja, vi ved jo ikke om Billund Trav snart er solgt, og i givet fald vil der jo mangle en bane i det sønderjyske. Generelt set er hele sporten vel udfordret, og hvis ikke travsporten snart kan blive i stand til at være selvkørende, hvilket de i hvert fald står til at skulle kunne være fra 2026 hvis ikke før, så venter afgrunden. Men jeg må tage tingene som de kommer, og nu forsøger jeg først og fremmest at udleve min drengedrøm, lyder spekulationerne og konklusionerne heraf fra Paw.


Selv om han stort set hele tiden har levet et liv blandt heste, er det først nu, Paw Willumsen realiserer drengedrømmen om at blive travtræner – han kaster sig ud i det pr. 1 sept i år

Tekst: Allan Loft
Foto: Kjeld Mikkelsen