Parret Sven Lindblom og Inger Eriksson med Rosa Hinken trofæet, der er sponseret af Ebeltoft Gaardbryggeri.

Torsdag modtog hestedoktor Sven Lindblom og dennes bedre halvdel Inger Eriksson den anden Rosa Hinken Pris 2018. Den første blev uddelt onsdag og gik til Tova og Ingrid Bengtsson i Halmstad (læs her).

Inger Eriksson har boet sammen med Sven Lindblom i godt fem år, og de har fundet hinanden i deres relativt sene alder gennem deres fælles interesse for alternative behandlingsformer. Sven tager sig af heste og Inger af mennesker. Sven har en veterinær baggrund, har en tid været travtræner og er autodidakt inden for naturmedicin og kvantefysik. Inger har i mange år i det nordsvenske arbejdet inden for ældreforsorgen, trænet heste sammen med sin tidligere mand, men siden uddannet sig som samtaleterapeut og alternativ behandler.

Inger igang med at måle status på en patients sundhedstilstand – i Ingers og Svens behandling forenes århundreders indhøstet viden om healing og nutidens ny teknologi i konstruktiv samdrægtighed

I dag bebor de en lille ejendom bygget af træ beliggende i det smukke skovområde bag kurbyen Sætra Brunn, der kuriøst bemærket ligger på en strækning, som adelsmanden og glögg-elskeren Gustav Vasa benyttede på sit famøse ridt til Uppsala, da han i 1523 skulle krones som Sveriges konge. Kilden i Sætra Brunn springer stadig og giver det reneste og lifligste vand, som man kun kan blive høj af at få lov at smage en mundfuld af.

Sven og Inger foran deres Naturapotek. Bygningen er opført i 1710 og dannede også dengang rammen om et apotek

Midt på torvet i kurbyen Sætra Brunn har Inger og Sven hyret et par træhuse. I det ene, bygget i 1710 som apotek, driver de Naturapoteket, hvor de linimenter, olier og pulvere, som Sven egenhændigt har udvundet af sine mange hjemmedyrkede planter og urter, langes over disken. Der er ingen e-handel af Naturapotekets produkter.

Svens selvudvundne planteekstrakter samlet på flaske – en lagringsproces er i gang og siden bruges det som linimenter og olier i naturmedicen

I det andet træhus er der rum til Inges samtaleterapier og til forskellige former for massagebehandlinger, og huset bruges også til små informationsmøder med kunder og andre interesserede, når antallet ikke er for stort.

Inger og Sven i Naturapoteket – her sælger de de produkter, Sven selv egenhændigt har fremstillet fra grunden af

Mellem Inger og Svens bosted og Sætra Brunn har Sven sin hesteklinik, hvor han har behandlet og raskgjort mangen en syg eller skadet traver, som de traditionelle veterinærer har givet op overfor.

Sven viser hvordan han helbreder heste ved at få sendt informationer fra en blodprøve fra hesten – blodprøven fæstnes ved hestens ene øre og informationer om eventuelle dysfunktionelle celler samles op i et program på computeren

Sven har sin hesteklinik i et lejet afsnit af et større staldkompleks, hvor Romme-træneren Ruth J. Andersson holder til. Det er hendes far, der ejer staldkomplekset og de tilstødende trænings- og foldarealer. Ruth er søster til travjockey Oscar J. Andersson, der er ansat hos træneren Jørgen Westholm.

Parret Andersson tilsammen med parret Sven og Inger. Førstnævnte ejer hestestalden, hvor Sven har hesteklinik – samme sted har Anderssons datter Ruth, der er træner tilknytte Romme, træningsstald – Ruths bror Oscar J. Andersson er fremgangsrig travjockey hos træner Jørgen Westholm

Sven selv er ud af en Solna-familie, hvor hans fem brødre alle har været travtrænere. Svens søster er mor til travtræner Åke Lindblom, Örebro.

Svens behandlingsform bygger på den teori, at alle skabninger siden tidernes morgen er udviklet under påvirkning af sol og jord. Fra disse elementer får skabningerne tilskud af de livsvigtige kvantepartikler elektroner og fotoner – de førstnævnte fra jorden, de sidstnævnte fra solen.

Endvidere baserer behandlingsformen sig på, at hver celle udsender bestemte frekvenser, og at man med den aller nyeste teknologi er i stand til at m

Informationerne om en hests sundhedstilstand granskes nøje

åle disse frekvenser og dermed eventuelle disharmonier i frekvenserne, hvormed man med stor millimeteragtig præcision kan udpeget de steder i kroppens organer, hvor sygdom har sat sig. Man kan så heale ved at genoprette de skæve frekvenser. Hos heste måler Sven organernes frekvenser gennem en blodprøve, der sammenholdes med hestens ører, hvortil frekvensmåleren knyttes. Inger kan måle frekvenserne i et menneske ved at måle på håndled eller oversiden af en fod.

Ovenstående er en meget forsimplet beskrivelse af en i grunden kompliceret biologisk kvantefysisk proces. Det forunderlige er, at selvom forklaringerne kræver dyb indsigt i i cellebiologi og kvantefysik, så er behandlingerne ganske simple at udføre og resultaterne forbløffende gode, i hvert fald ifølge Inger og Sven. Nogle har faktisk svært ved at tro, det er sandt, siger de, men tilføjer altså, at resultaterne må jo tale deres eget sprog. Man kan læse mere på Naturapotekets hjemmeside her.

 

Sven og Inger

Sven har skabt sine behandlingsformer, kvantestrømningerne og urtemedicin til ud- og indvortes brug, ud fra det grundprincip at heste skal have det godt, deres velfærd skal sættes i højsædet. Ingen skabninger har godt af syntetisk medicin, der gives for hurtigst muligt at få hestene i gang som væddeløbere, altså som pengemaskiner. Han mener, det har vist sig at give bagslag. Man skal bruge naturens egne produkter i stedet for de syntetiske, som jo i bund og grund bare er dårlige efterligninger af naturens. Samt give hestene den fornødne tid og empati.

I dag orienerer den internationale veterinære forskning sig også i den retning, som Sven siden sin ungdom har været forkæmper for. Fra at være anset som rebel bliver Sven i dag mere anset som profet. Se her video med Sven – klik.

Sven fremviser en af sine urtehaver, fra hvilke han selv udvinder sine alternative naturmediciner

Sven har over de sidste 30 år opbygget en heste-database over mere end 175.000 individer, hvor han har bedømt hvert individ efter følgende parametre: forparti, bagparti, haser, bensider, bringe, forben.

Hver hest bedømmes på disse parametre efter et sindrigt pointsystem. Bedømmelserne er via databasesystemet knyttet op på hestens aner på både mødrene og fædrene side. Skalaen går fra 1 til 4, hvor 4 er det ypperste. En hest som Ready Cash scorer til eksempel næsten kun 3- og 4-taller.

Sven foran pc’en, hvor han arbejder med sit eksteriør-bedømmelses-program

Systemet er opbygget sådan, at man kan indtaste de nye plage, der kommer på auktion. Når forældrene er indtastede, giver databasen en prognose for, hvordan plagen vil score, og på den måde kan man udsøge sig de mest interessante individer. For at styrke databasen, tager Sven så på auktionsdagen ud og går plagene fysisk igennem for at se, om databasens prognoser holder vand. Det siger han, at det slår næsten aldrig fejl. Sven indtaster så alle de nyhøstede informationer, og på den måde forbedrer han hele tiden databasens træfsikkerhed.

Svens databasesystem er meget sindrigt opbygget – her ses en af de underliggende filer, der holder styr på de indbyrdes relationer mellem de indtastede informationer om hestene

Ud fra sin database kan Sven se, at noget at det bedste, der kan avles af travheste, er krydsninger mellem franske og amerikanske travere, ofte krydret med linieavl af nogle amerikanske travere. I Svens optik findes der tre racer inden for travheste: den amerikanske, den franske og så krydsningen af amerikansk og fransk. Og altså, Sven fremhæver den sidstnævnte som den ypperste.

Sven har en række trænere i Sverige, han samarbejder med. Af dem, der aktivt benytter sig af samarbejdet med Sven kan nævnes Stefan Melander, Jørgen Westholm, Niclas Westerholm og Robert Bergh – men der er mange flere. Man kan læse mere om Svens eksteriørbedømmelses-system her.

Tekst: Allan Loft  Foto: KM FOTO

Parret bag Naturapoteket i Sætra Brunn ved Sala, Inger Eriksson og Sven Lindblom, er blevet tildelt Rosa Hinken Prisen 2018 for deres utrættelige virke for at konsumere den viden, Sven Lindblom har bygget op inden for traveravl og alternative behandlingsformer af syge og skadede travheste. Det er en vidensbank, der bør være til stor gavn for alle travsportsudøvere, også dem i Danmark, og Rosa Hinken Komiteen vil ikke undlade at gøre sit til, at der kan blive opmærksomhed omkring den levende legende Sven Lindblom og dennes kolossale kundskaber. Denne vidensbank er imponerende og af stor betydning for travsportens historie og fremtid, uagtet om man hylder Sven Lindbloms metoder eller ej, og Komiteen begiver sig ikke af med at tage stilling i det spørgsmål, men værdsætter alene det indspark, metoderne udgør i det kalejdoskopiske helhedsbillede af travsporten i dag.
Rosa Hinken Prisen gives til personer inden for svensk trav- og galopsport, som gennem deres personlighed og sportslige præstationer har udmærket sig som en værdig ambassadør for sporten med en gennemslagskraft, der også har givet særligt genlyd i det danske broderland.
Med prisen følger et diplom med et motiv af Trosa-maleren Anna Bohlin, der er medlem af kunstnersammenslutningen Rosa Hinken.