Medlem af Kvindekommissionen, borgmester i Skive, Peder Chr. Kirkegaard

Borgmester Peder Christian Kirkegaard er en af Kvindekommissionens 20 medlemmer. Det fik Remi’s udsendte til at spørge, hvad han lavede dér?

– De syntes nok godt om at have det islæt, en borgmester udgør, med i panelet, svarer han med et smil.

Mere alvorligt kommer det:

– Klubberne er jo placeret rundt om i det ganske danske land, og for såvel bredde- som eliteudøvere i sport kommer spørgsmålet om faciliteter, stadions, træningsbaner, omklædningsfaciliteter etc., etc., jo på bane, og her kommer kommunerne jo ind i billedet.

– Det rør mig, fortæller borgmesteren, når 40 % af pigerne i den til grund for kommissionens arbejde foretagne baggrundsanalyse, siger, at de aldrig bliver hørt. At de fortæller, at de bliver henvist til den yderst beliggende træningsbane, som er knoldet og gruset, at klubtrøjerne til dem ofte er gamle, forvaskede og lasede, og at toilet- og badeforholdene ofte er miserable eller ikke-eksisterende. At pigerne fra deres jordknoldede bane så kunne stå og spejde over til klubkammeraterne af hankøn og se dem træne i fint, grønt græs med nystrøgne nye bluser og med de bedste trænere ved siden.

– Så som ansvarlig for en kommune har jeg noget at tage med mig fra de møder, vi har holdt. Hyggelige, sjove og hårdt arbejdende er de alle sammen i kommissionen.

– Når vi i kommunerne skal støtte op om byggeri af sportsfaciliteter, skal vi sørge for, at der er ens forhold for både piger og drenge. Især når det gælder fodbold. Vedrørende håndbold er det alt andet lige lettere at tilgodese trænings- og sanitetsforhold, for dem bygger man ind i en hal. Når det gælder fodbold, så er det store træningsanlæg med mange græsbaner, og der har været en tradition for kun at tænke i drenge og herrer, når omklædningsfaciliteter skulle anlægges. Det skal omtænkes, lyder det klart fra Skives borgmester.

Peder Christian Kirkegaard peger endvidere på, at der lokalt i en kommune også ofte er store landområder med en hel del små landsbyer, hvor de tilhørende klubber ofte ikke er i stand til at stille med et helt pigehold i fodbold. Han fremhæver sin egen kommune og Thy kommune, hvor man har givet økonomisk støtte til, at de små klubber indgår i et fællesskab om at danne et helt hold af piger og/eller kvinder. I Skive kommune har man således et fælles hold bestående af spillere fra Salling-området. I Thy har man succes med F C Thy Piger, som er en lignende størrelse: FC THY Piger blev etableret i 2014, og er et holdsamarbejde for fodboldpiger fra Frøstrup Hannæs IF, IF Nordthy, Nors BK, Koldby-Hørdum IF og Thisted FC. Holdsamarbejdet er for pigeungdomsårgangene U13, U14, U15, U16 og U18.

Borgmesteren udtrykker stor tilfredshed med, at kommissionen er blevet sat til at fortsætte – nu som vagthund i forbindelse med opfølgningen på rapporten GÅ EFTER GULDET’s anbefalinger.

Foto: KM FOTO