Ved folkeafstemningerne i Slesvig i 1920 om den fremtidige grænsedragning introducerede man for alvor plakater i valgkampen. I år kan du se disse plakater udstillet i Plakatmuseet i Den Gamle By i Århus.

Kulturminister Joy Mogensen havde fået æren af at åbne udstillingen ’Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920’ i Plakatmuseet i Den Gamle By i Århus. Det gjorde hun mandag eftermiddag den 10. februar 2020.

For netop 100 år siden, altså i 1920, blev Nordslesvig, også kendt under betegnelsen Sønderjylland, som bekendt forenet med nationalstaten Danmark.

Det gjorde Sønderjylland efter en demokratisk baseret folkeafstemning, hvis resultat udmøntede sig i den grænse i Jylland mellem Danmark og Tyskland, vi kender i dag. Vi siger i Danmark, at vi fejrer ’Genforeningen’. Det er et kontroversielt begreb i og med Slesvig aldrig tidligere før 1920 har været en del af Danmark. Slesvig og Holsten har over tiden ofte relateret sig til den danske konge, men indimellem også til de tyske overhoveder. Tyskerne taler ikke om en ’genforening’; derimod betegner de begivenheden i 1920 som ’Afståelsen’.

Det var ikke bare indbyggerne i Slesvig, der bevågede hele dette spørgsmål om, hvilket tilhørsforhold  de tidligere egentlig selvstændige hertugdømmer Slesvig og Holsten skulle have efter 1. verdenskrig – en krig, som Tyskland stod som den store taber af. Det spørgsmål optog stort set alle danskere, uanset hvor i landet de boede.

Efter Preussens sejr over Danmark ved krigen i 1864 kom Slesvig og Holsten sammen med hertugdømmet Lauenborg under preussernes herredømme og dermed, da Preussen sammen med en række andre tysktalende områder nogle år senere indgik i den nyoprettede nationalstat Tyskland, under tysk herredømme.

 

 

 

1920 er 5 år efter kvinderne fik valgret i Danmark og 1 år efter kvinderne fik valgret i Tyskland. Der var altså pludselig en stor befolkningsgruppe, der kunne stemme – og rent agitationsmæssigt blev der straks gået til vaflerne. Man mente især kvinder kunne overbevises gennem appeller til følelserne, og da tiden også bød på en mulighed for massefremstilling af plakater og løbesedler, blev disse flittigt udarbejdet og trykt. Det var altså den første afstemning måske i verden, hvor valgplakater blev en vigtig og vægtig del af valgkampen. Kreativiteten kendte næsten ingen grænser.

Plakatmuseet i Den Gamle By har samlet en hulens masse af de plakater, der blev anvendt i 1920 – både fra de tysksindedes såvel som fra dansksindedes side, og fra i dag er disse udstillet i Plakatmuseet. Plakatmuseets leder, teaterhistorikeren Elsebeth Schanz har sammen med historikeren Nils Arne Sørensen udgivet en bog med samme titel som udstillingen. Heri fortæller de om og viser plakaterne.

Elsebeth Schanz, leder af Plakatmuseet i Århus, bød velkommen til gæsterne ved dagens åbningsceremoni.

 

Redaktør Siegfried Matlok holdt et lille causeri om afstemningen i 1920 og den dansk tyske relation i grænselandet.

 

Kulturminister Joy Mogensen åbnede officielt udstillingen ’Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920’. Her interviewes hun af TV2.

 

Generalkonsulen Kim Andersen var også til stede under åbningen af udstillingen. Her er han flankeret af kulturminister Joy Mogensen og redaktør Siegfried Matlok

Tekst: Allan Loft

Foto: Kjeld Mikkelsen