Her finder du link til Statens Arkiver, der indeholder en lang række historiske dokumenter – mange findes på nettet:
https://www.sa.dk/da/
Her er linket til DIS – her får du meget hjælp og oplysning om at granske i historiske annaler og dokumenter:
https://www.slaegtogdata.dk/
Her finder du links til en række lokalhistoriske foreninger
http://www.ostjysk-hjemstavn.dk/