Her finder du link til Statens Arkiver, der indeholder en lang række historiske dokumenter – mange findes på nettet:

https://www.sa.dk/da/

Her er linket til DIS – her får du meget hjælp og oplysning om at granske i historiske annaler og dokumenter:

https://www.slaegtogdata.dk/

Her finder du links til en række lokalhistoriske foreninger

http://www.ostjysk-hjemstavn.dk/